Day: January 4, 2019

ทางเลือกใหม่ในการจัดการความเครียด

ในโลกปัจจุบัน ชีวิตในแต่ละวันหมุนเร็วมาก ต้องเจอเหตุการณ์มากมายตั้งแต่ตื่นเช้ามา ทั้งต้องฝ่ารถติดเพื่อไปเรียนหรือไปทำงาน ต้องเตรียมตัวสอบ ต้องเจอกับลูกค้า ต้องเจอกับเจ้านาย ทั้งการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตในมิติอื่นอาจก่อให้เกิดความเครียดและกลายเป็นความเครียดที่สะสมในที่สุดหากไม่ได้รับการจัดการความเครียดที่ดี หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าความเครียดส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายของเราและทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ได้ออกมาเปิดเผยว่าความเครียดส่งผลกระทบต่ออวัยวะในร่างกาย เช่น หัวใจ โดยความเครียดทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเร็วและแรงขึ้น หลอดเลือด โดยความเครียดจะทำให้หลอดเลือดตีบตัน ระบบทางเดินอาหาร โดยความเครียดทำให้อาหารไม่ย่อย ท้องอึด หรือท้องผูก หรือแม้กระทั่งมะเร็ง ซึ่งฮอร์โมนในร่างกายที่หลั่งออกมาในขณะที่เราเครียด ทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายลดลง เพราะฉะนั้นการรับมือกับความเครียดและการจัดการความเครียด ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญ ที่คนในยุคปัจจุบันต้องมีหากต้องการมีชีวิตที่มีความสุขจากข้างใน การจัดการความเครียด การจัดการความเครียดมีอยู่หลายรูปแบบและหลายหลายวิธี โดยกรมสุขภาพจิต ได้ออกมาเปิดเผย 4 วิธีหลักในการจัดการความเครียดอย่างถาวร ผ่านนิตยาสารชีวจิต ดังนี้ 1. การพยายามหลีกเลี่ยง 2. ปรับเปลี่ยนสิ่งที่ทำให้เครียด 3. ปรับตัวเข้ากับความเครียด และสุดท้าย 4. ยอมรับความเครียด แต่จะทำอย่างไรละถ้าเราปฏิบัติตามทุกข้อแล้วแต่ยังพบอยู่ว่าเรามีอาการเครียดหลงเหลืออยู่ ล่าสุดมีนักวิจัยเปิดเผยว่าการฟังเพลง เป็นอีกนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเครียดได้ เริ่มจากที่นักวิจัยได้ทำการทดลองโดยการนำผู้หญิงจำนวน 12