Tag: เรียนฟรี

เหตุแจกหนังสือฟรี 100% ทำงบไม่พอหวั่นเด็กไม่มีหนังสือเรียนเร่งหาเงินสมทบ

                เมื่อพูดถึงการศึกษาของประเทศไทย ใครหลายคนอาจเปรียบเทียบว่าเหมือนกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์เนื่องจากระบบการศึกษาไทยนั้นจะถูกปรับเปลี่ยนอยู่บ่อย ๆ เพื่อดูว่าผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นอย่างไร ทำให้นักเรียนนักศึกษาและพ่อแม่ผู้ปกครองต้องคอยปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยของการศึกษาไทย อีกทั้งต้องเตรียมใจรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบออนไลน์ล่ม เมื่อถึงเวลาต้องยื่นเอกสารการสมัครเรียนหรือผลคะแนนต่าง ๆ  อีกทั้งปัญหาที่เกิดจากความไม่เที่ยงตรงของระบบที่ได้รับการพัฒนาในระยะเวลาอันสั้นโดยไม่ได้ถูกทดลอง หรือแก้ไขก่อน เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดจากการทดลองใหม่ ๆ ของระบบการศึกษาไทย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้แถลงต่อสื่อว่าจะยกเลิกการแจกหนังสือยืมเรียน 100% ตามนโยบายปี 2561 และยังได้แจ้งอีกว่าสำหรับโรงเรียนใดที่มีงบประมาณไม่พอต่อการซื้อหนังสือเพื่อแจกให้นักเรียนก็สามารถทำเรื่องเบิกงบประมาณได้เลย เนื่องจากในปีการศึกษาหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรในทุกชั้นเรียน ทำให้ไม่สามารถใช้หนังสือยืมเรียนเล่มเก่า ๆ ได้ นอกจากนี้นายบุญรักษ์ยังแจ้งอีกว่าหนังสือยืมเรียนที่นักเรียนได้รับไปแล้วไม่จำเป็นต้องนำมาคืนให้กับโรงเรียน และถ้าโรงเรียนรับคืนหนังสือยืมเรียนจากนักเรียนจะถือว่ากระทำผิดต่อนโยบายนี้ จะเห็นว่านโยบายข้างต้นเป็นนโยบายที่จะส่งผลดีต่อนักเรียน เนื่องจากผู้ปกครองสามารถตัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือเรียนออกไปได้และนำไปใช้พัฒนาบุตรหลานในด้านอื่น ๆ แต่ปัญหาก็มีให้เห็นเมื่อไม่นานมานี้เองได้มีการเปิดเผยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีว่า ทางโรงเรียนไม่ได้รับงบประมาณการจัดซื้อหนังสือ 100% อย่างที่ได้ทำการตกลงเอาไว้ ภายหลังนายบุญรักษ์