Tag: สิ่งแวดล้อม

ขยะพลาสติกภัยร้ายอนาคต พร้อมโรคภัยรูปแบบใหม่

นับตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมเฟื่องฟู โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นใจแง่ของสภาพสังคม ความเป็นอยู่ แต่ในแง่ของทรัพยากรได้รับความเสียหายมากมาย จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ล่าสุดนักวิจัยนานาชาติ กำลังเร่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังทั่วโลกกว่า 120,000 แห่ง จาก 159 พื้นที่ เพื่อทำการศึกษาสภาพมลภาวะและตรวจสอบสภาพแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งและแนวปะการังของประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เมียนมา และประเทศไทย เนื่องด้วยประเทศดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงมากกว่าประเทศอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ความเสี่ยงดังกล่าวนักวิจัยเปิดเผยว่ามาจาก “ขยะพลาสติก” ที่ถูกทิ้งอย่างไร้จิตสำนึก อันจะส่งผลให้ปะการังเกิดโรคและเพิ่มโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียปะการังตามแนวชายฝั่งมากจาก 4 เป็น 89% และยังกล่าวอีกว่า จากการประเมิน จำนวนขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากหรือ ราว 11,100 ตัน ตามแนวชายฝั่งเอเชียแปซิฟิกที่มีปะการังอาศัยอยู่ หรือปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 40 % ภายใน 7 ปี่ผ่านมา ถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่า หากอนาคตยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ปะการังจะถูกทำลายจนในที่สุดอาจจะไม่มีเหลือให้ได้ชมกันอีกก็เป็นได้ ที่ผ่านมาประเทศที่มีชายฝั่งติดทะเลสามารถทำเงินเข้าประเทศได้อย่างมหาศาลในแต่ละปี

ต้นแบบพลังทางเลือก กับอนาคตที่ต้องรีบวางแผน

เป็นที่ทราบกันดีว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต และการดำเนินไปของโลกคือ “พลังงาน” แต่ปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกของเราในอนาคต แน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงาน ทั่วโลกจึงหันมาสนใจกับพลังงานทางเลือกมากขึ้น หลังจากตระหนักรู้ดีว่า หากไม่มีการวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ ในอนาคตอันใกล้พลังงานจะกลายเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่ยากจะแก้ไข เมื่อเป็นเช่นนี้ประเทศต่าง ๆ จึงตื่นตัวที่จะพัฒนาพลังงานทางเลือกมากขึ้น โดยมองหาพลังงานอื่นที่สามารถนำมาใช้เพิ่มเติม ทดแทนจากพลังงานเดิมที่ใช้กันอยู่ ซึ่งได้แก่ พลังงานนิวเคลียร์จากถ่านหินเป็นหลัก ในการใช้พลังงานถ่านหินขณะเดียวกันก็ทำลายทรัพยากรธรรมชาติให้ร่อยหรอลงไปทุกทีเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นข่าวการต่อต้านโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้ง ๆ ที่การก่อสร้างนั้นก็เป็นไปเพื่อการดำรงชีวิตของเราในอนาคต แต่ด้วยเพราะตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต ทำให้เกิดกลุ่มที่ต่อต้านขึ้นมา  ผลกระทบที่ว่านั้นเป็นยังไงล่ะ? อาจจะมีบางคนเกิดความสงสัย ไม่ต้องดูอะไรมาก ทำไมโลกถึงร้อนขึ้นทุกวัน และเพิ่มขึ้นทุกปี ทำไมภัยธรรมชาติเช่น น้ำท่วม ไฟป่า ทั้งในและต่างประเทศมีความรุนแรงขึ้น สิ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นผลมากจากการที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายมากขึ้นทั้งสิ้น จากเหตุและผลดังกล่าว ทำให้ประเทศต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจกับพลังงานทางเลือกมากขึ้นอย่างที่ได้กล่าวไป ทางเลือกที่ว่าก็คงไม่พ้น พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น และแน่นอนการศึกษาทางเลือกดังกล่าวก็จำเป็นต้องมีต้นแบบในการเป็นแหล่งเรียนรู้ หนึ่งในประเทศที่จะเป็นต้นแบบด้านพลังงานทางเลือกได้เป็นอย่างดีคือประเทศ “เดนมาร์ก” ซึ่งเป็นประเทศต้นแบบในการพัฒนาพลังงาน “ลม” โดยเฉพาะ ในปีที่ผ่านมาเดนมาร์กสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมใช้ในประเทศได้มากถึง