Category: บันเทิง

“วงการโทรทัศน์” ความนิยมลดลงเพราะ YouTube

                เมื่ออินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ทั่วโลก ความนิยมของ YouTube จึงเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ผู้คนทั่วโลกใช้ YouTube เป็นช่องทางแสดงความสามารถ เพื่อความบันเทิง รวมไปถึงการศึกษาหาความรู้ ซึ่งก่อนหน้านั้นหลายสิบปีเรามีโทรทัศน์เป็นเหมือนศูนย์รวมความบันเทิง ข่าวสาร และความรู้ ดูเหมือนว่าโทรทัศน์เป็นสิ่งที่ทันสมัยที่สุด แต่ก็มีข้อเสียสำคัญประการหนึ่งคือ ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมได้อย่างทั่วถึง ผู้ชมไม่มีสิทธิ์เลือกดูรายการที่ตนสนใจในเวลาสะดวก แต่ YouTube ทำได้โดยผู้ชมมีสิทธิ์เลือกดูรายการอะไรและเวลาใดก็ได้ โทรทัศน์จึงเสียเปรียบในข้อนี้ สำหรับวงการโทรทัศน์ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะได้เป็นผู้ดำเนินรายการ เพราะต้องผ่านขั้นตอนมากมายเริ่มตั้งแต่การสมัคร ฝึกฝน เพื่อพร้อมเข้าสู่การเป็นมืออาชีพหน้ากล้อง แต่สำหรับ YouTube ทุกคนสามารถเป็นผู้ดำเนินรายการของช่องตัวเองได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองใดๆให้เสียเวลา มีอิสระในการนำเสนอเรื่องราวที่ตนมีความถนัดและสนใจ ซึ่งต่างจากช่องรายการโทรทัศน์ ก่อนนำเสนอเรื่องราวใด ๆ นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากหลายฝ่าย และผู้ดำเนินรายการมีหน้าที่รายงานผ่านหน้ากล้องเท่านั้น ส่วนรายได้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของช่อง โดยไม่เกี่ยวกับจำนวนคนดู ไม่ว่าจะมีจำนวนผู้ชมมากหรือน้อย ผู้ดำเนินรายการก็ได้รายได้เท่าเดิม ผู้ชมมาก ยิ่งรวยมาก จำนวนผู้ติดตามและจำนวนผู้ชมใน YouTube มีผลต่อรายได้ของผู้ดำเนินรายการ ซึ่งขึ้นอยู่กับความน่าสนใจของเนื้อหา ถ้าได้รับความสนใจมากและมีผู้ชม ผู้ติดตามจำนวนมาก ก็จะมีโฆษณาเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นที่มาของรายได้ ผู้ดำเนินรายการจะได้รับส่วนแบ่งจากจำนวนผู้ชมโฆษณา นี่คือความแตกต่างของโทรทัศน์เพราะไม่สามารถทำเงินได้มากกว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างของตน จำนวนผู้ชมและจำนวนโฆษณาก็ไม่มีผลต่อรายได้ของผู้ดำเนินรายการ