Day: February 14, 2018

วันชาติอินเดียยิ่งใหญ่สมเกียรติ ผู้นำอาเซียนแห่ร่วมยินดี

หนังสือพิมพ์หน้าข่าวต่างประเทศรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา อินเดียจัดขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่อลังการ กลางกรุงนิวเดลี โดยมีผู้นำจากประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) ทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ทราบกันดีว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีนเท่านั้น ทำใหญ่อินเดียกลายเป็นประเทศที่น่าจับตามองในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง พูดถึงการเมืองการปกครองของอินเดีย อินเดียเริ่มมีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2493 นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่าครบรอบการมีรัฐธรรมนูญใช้ 25 ปี อย่างพอดิบพอดี เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านไปแล้วนั้น ด้วยเหตุนี้เองประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีความสัมพันธ์กับอินเดียมาอย่างยาวนานในหลาย ๆ ด้าน จึงต้องมาร่วมชมขบวนพาเหรดของอินเดียในครั้งนี้ ด้วยเหตุผลง่าย ๆ คือ กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นมากขึ้น เพราะแน่นอนว่าถ้าหากเป็นพันธมิตรกับอินเดียได้อย่างดีก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศของตนเอง ด้วยเหตุนี้ผู้นำประเทศอาเซียน (ASEAN) ทั้ง 10