โรงเรียนปลอดภัยสำหรับบุตรหลานของท่านหรือไม่

ความปลอดภัยของบุตรหลานเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองใส่ใจเป็นพิเศษในทุกขณะ เมื่อต้องส่งบุตรหลานไปเข้าเรียน ผู้ปกครองก็เตรียมการทั้งอาหารและน้ำดื่มว่าได้รับคุณภาพที่ดี การรักษาความสะอาดด้วยการหมั่นย้ำให้บุตรหลานล้างมือให้สะอาด ไม่หยิบขอตกพื้นกิน การเล่นเครื่องเล่นในโรงเรียนอย่างระมัดระวัง ทั้งความปลอดภัยภายในอาคารและภายนอกอาคาร และอื่น ๆ หลังจากส่งบุตรหลานที่โรงเรียน ไม่เพียงแต่วางใจให้ครูช่วยสอนศิลปะวิชาความรู้แขนงต่าง ๆ เท่านั้น ผู้ปกครองยังวางใจให้ครูในโรงเรียนสอดส่องดูแลบุตรตัวเองให้ปลอดภัยอีกด้วย หากแต่บางครั้งกลับไม่เป็นเช่นนั้น กลับกลายเป็นว่าบุคคลากรในโรงเรียนได้ทำร้ายเด็กในความรักผิดชอบของตัวเองเสียเอง

ครูโรงเรียนชั้นประถมของฮ่องกงถูกจับด้วยข้อหาข่มขืนเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

เมื่อไม่นานมานี้มีนักเรียนที่จบไปแล้ว 5 คนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองไซกุงได้ยื่นรายงานฟ้องครูวัย 56 ปี ( Mak Lung-yee ) ผู้อำนวยการโรงเรียนประถม

ในวันอังคารที่ผ่านมามัก (Mak) ถูกฟ้องด้วย 8 ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำอนาจารหลังจากที่เขาถูกจับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งทางกระทรวงการศึกษาธิการปฏิเสธให้สัมภาษณ์ เนื่องด้วยกำลังดำเนินการด้านกฎหมายอยู่ และได้แจ้งเพียงว่าจะติดตามผลกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด และจะให้ความช่วยให้มากที่สุด

การป้องกันที่ทุกฝ่ายต้องมีร่วมกัน

เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ถูกกระทำและครอบครัวเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะแก้ไขและเยียวยาในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว เรายังต้องหันมาร่วมมือร่วมใจกันป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำ จะดีกว่าหรือไม่ถ้าในกระบวนการผลิตบุคคลากรครู มีกระบวนการที่มุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีมากขึ้น และส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของเพื่อนมนุษย์มากขึ้น

ภาครัฐต้องมีมาตรการที่เข้มงวด

เมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้ว การลงโทษผู้กระทำผิดที่เด็ดขาดและเหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งกระบวนการนี้ต้องอาศัยภาครัฐหน่วยงานด้านการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีในการดำเนินการ บางประเทศอนุมัติให้มีโทษประหาร บางประเทศมีการฉีดยาให้อัณฑะฝ่อและไม่มีอารมณ์ทางเพศ ซึ่งไม่ว่าจะร่วมกันตัดสินใจไปในทางใด ก็ควรเกิดขึ้นโดยเร็วเพราะนักโทษส่วนใหญ่มักจะก่อคดีซ้ำ

นักจิตวิทยาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่ามีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของตัวเหยื่อและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การหาทางออกด้านอารมณ์ ควรได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อรักษาเยียวยาจิตใจให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้ชีวิตต่ออย่างมีความสุขได้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญอาจจะเข้าแทรกแซงกระบวนการคิดและอารมณ์อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน อีกทั้งในส่วนของผู้ต้องการจะต้องมีการตรวจสอบสาภพจิตใจว่าปกติหรือไม่ และถ้าหากสภาพจิตใจปกติดี จะต้องมีการเข้าแทรกแซงของผู้เชี่ยวชาญในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมบิดเบือน เพื่อป้องกันการทำผิดซ้ำในอนาคต เพราะโดยปกติแล้วมนุษย์ที่สุขภาพจิตดีจะไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ว่าจะในกรณีใด