เหตุแจกหนังสือฟรี 100% ทำงบไม่พอหวั่นเด็กไม่มีหนังสือเรียนเร่งหาเงินสมทบ

                เมื่อพูดถึงการศึกษาของประเทศไทย ใครหลายคนอาจเปรียบเทียบว่าเหมือนกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์เนื่องจากระบบการศึกษาไทยนั้นจะถูกปรับเปลี่ยนอยู่บ่อย ๆ เพื่อดูว่าผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นอย่างไร ทำให้นักเรียนนักศึกษาและพ่อแม่ผู้ปกครองต้องคอยปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยของการศึกษาไทย อีกทั้งต้องเตรียมใจรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบออนไลน์ล่ม เมื่อถึงเวลาต้องยื่นเอกสารการสมัครเรียนหรือผลคะแนนต่าง ๆ  อีกทั้งปัญหาที่เกิดจากความไม่เที่ยงตรงของระบบที่ได้รับการพัฒนาในระยะเวลาอันสั้นโดยไม่ได้ถูกทดลอง หรือแก้ไขก่อน เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดจากการทดลองใหม่ ๆ ของระบบการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้แถลงต่อสื่อว่าจะยกเลิกการแจกหนังสือยืมเรียน 100% ตามนโยบายปี 2561 และยังได้แจ้งอีกว่าสำหรับโรงเรียนใดที่มีงบประมาณไม่พอต่อการซื้อหนังสือเพื่อแจกให้นักเรียนก็สามารถทำเรื่องเบิกงบประมาณได้เลย เนื่องจากในปีการศึกษาหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรในทุกชั้นเรียน ทำให้ไม่สามารถใช้หนังสือยืมเรียนเล่มเก่า ๆ ได้ นอกจากนี้นายบุญรักษ์ยังแจ้งอีกว่าหนังสือยืมเรียนที่นักเรียนได้รับไปแล้วไม่จำเป็นต้องนำมาคืนให้กับโรงเรียน และถ้าโรงเรียนรับคืนหนังสือยืมเรียนจากนักเรียนจะถือว่ากระทำผิดต่อนโยบายนี้

จะเห็นว่านโยบายข้างต้นเป็นนโยบายที่จะส่งผลดีต่อนักเรียน เนื่องจากผู้ปกครองสามารถตัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือเรียนออกไปได้และนำไปใช้พัฒนาบุตรหลานในด้านอื่น ๆ แต่ปัญหาก็มีให้เห็นเมื่อไม่นานมานี้เองได้มีการเปิดเผยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีว่า ทางโรงเรียนไม่ได้รับงบประมาณการจัดซื้อหนังสือ 100% อย่างที่ได้ทำการตกลงเอาไว้ ภายหลังนายบุญรักษ์ ยอดเพชร จึงได้ออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนเรื่องงบประมาณหนังสือว่าตนได้รับเรื่องแล้ว และยังชี้แจงอีกว่างบประมาณหนังสือที่ขาดไปเพราะได้มีการเข้าใจผิดกับสำนักงานงบประมาณ และจะดำเนินการเพื่อนำงบส่วนนั้นมาเติมให้เต็ม 100%

เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทุกคนได้รับโอกาสในการทำงานเพื่อแสดงศักยภาพได้ในอนาคต ดังนั้นรัฐบาลของประเทศควรจะจัดการระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเด็ก ๆ ผู้เป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า เพราะการมีการศึกษาที่ดีจะต้องอยู่ในระบบการจัดการที่ดีเช่นกัน และต้องปราศจากการทุจริตทุกประเภท หลายคนตั้งความหวังว่าจะเห็นระบบการศึกษาของไทยมีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถอุ่นใจได้ว่าบุตรหลานของตนจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด