องค์กรสำรวจอวกาศทั่วโลกตื่นตัว แข่งสร้างผลงานใหม่หวังเป็นจ้าวจักรวาล

                มนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐที่ฉลาดกว่าสัตว์โลกชนิดอื่น ๆ และทุกคนถูกสร้างมาเพื่อให้เรียนรู้ และนำความรู้นั้นมาฝึกให้เป็นทักษะจนเกิดความสามารถในด้านต่าง ๆ นับตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาได้มีวิทยาการมากมายที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยน้ำมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้น และนำพลังงานธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังสามารถนำพลังงานธรรมชาติเหล่านั้นมาพัฒนาเพื่อให้อยู่ในรูปแบบของกระบวนการผลิตขนาดใหญ่ ดังเช่นในยุคอุตสาหกรรมที่โรงงานต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการผลิตข้าวของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นยุคเฟื่องฟูของระบบอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ กระทั่งในปัจจุบันที่มนุษย์สามารถคิดและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อออกไปสำรวจนอกโลกได้แล้ว

การสำรวจระบบจักรวาลนอกโลกนั้นก็เพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตจากดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ถ้าสามารถค้นพบสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดาวเคราะห์ดวงอื่นได้มนุษย์ก็ค้นพบโลกใหม่ได้ นอกจากนี้การส่งดาวเทียมออกไปสู่ระบบจักรวาล ยังเป็นธุรกิจการสื่อสารขนาดใหญ่ที่สร้างผลกำไรมหาศาลอีกด้วย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา CCTV (China Central Television) รายงานว่าประเทศจีนกำลังจะเป็นชาติแรกที่ส่งรถไปสำรวจในด้านมืดของดวงจันทร์ โดยภารกิจครั้งนี้ชื่อว่า Chang’e 4 โดยตัวแทนจากองค์การอวกาศของจีนได้ให้สัมภาษณ์กับ CCTV ว่าต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งหน้าที่ของรถสำรวจนี้คือการตรวจสอบก้อนหิน และแรงเสียดทานบนดวงจันทร์ และยังระบุอีกว่าการสำรวจในครั้งนี้เป็นไปเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาตร์มิใช่เพื่อการทหารแต่อย่างใด

ทางฝั่งอเมริกาเองก็ได้ทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่แพ้กันโดยการที่ NASA ได้ทำการปล่อยจรวดเพื่อส่งยานอวกาศ Parker Solar Probe ไปสัมผัสและสำรวจดวงอาทิตย์ ซึ่งยานจะทำการปรับตั้งเสาอากาศที่ใช้ในการตรวจสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ทำให้สามารถเข้าใกล้ดวงอาทิตย์เป็นครั้งแรกโดยมีระยะห่าง 15 ล้านไมล์จาก “โคโรนา” หรือระดับชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ เพื่อสำรวจกลไกการทำงาน และอธิบายการทำงานของชั้นโคโรนาที่มีพลังงานสูง ภารกิจครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อทำการคาดการณ์ และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากลมร้อนของโคโรนาต่อระบบดาวเทียม

                การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของประเทศยักษ์ใหญ่ที่เป็นไปเพื่อสำรวจ และค้นหาแหล่งที่อยู่ใหม่ของมวลมนุษยชาติ อีกทั้งยังศึกษาผลกระทบของก้อนพลังงานขนาดใหญ่อย่างดวงอาทิตย์ ทำให้เห็นว่ามนุษย์นั้นสามารถทำได้ทุกอย่างด้วยสมองที่มีความลึกลับซับซ้อนทางความคิด และยังสามารถเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้มนุษย์กลายเป็นจ้าวจักรวาลได้ในที่สุด