วันชาติอินเดียยิ่งใหญ่สมเกียรติ ผู้นำอาเซียนแห่ร่วมยินดี

หนังสือพิมพ์หน้าข่าวต่างประเทศรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา อินเดียจัดขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่อลังการ กลางกรุงนิวเดลี โดยมีผู้นำจากประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) ทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

เป็นที่ทราบกันดีว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีนเท่านั้น ทำใหญ่อินเดียกลายเป็นประเทศที่น่าจับตามองในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง พูดถึงการเมืองการปกครองของอินเดีย อินเดียเริ่มมีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2493 นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่าครบรอบการมีรัฐธรรมนูญใช้ 25 ปี อย่างพอดิบพอดี เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านไปแล้วนั้น

ด้วยเหตุนี้เองประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีความสัมพันธ์กับอินเดียมาอย่างยาวนานในหลาย ๆ ด้าน จึงต้องมาร่วมชมขบวนพาเหรดของอินเดียในครั้งนี้ ด้วยเหตุผลง่าย ๆ คือ กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นมากขึ้น เพราะแน่นอนว่าถ้าหากเป็นพันธมิตรกับอินเดียได้อย่างดีก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศของตนเอง ด้วยเหตุนี้ผู้นำประเทศอาเซียน (ASEAN) ทั้ง 10 ประเทศ จึงพร้อมหน้าพร้อมตากัน

ก่อนหน้านี้ไม่นาน อินเดียได้ประกาศให้โลกได้รู้ว่า ตนจะเป็นประเทศมหาอำนาจในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือประมาณปี พ.ศ. 2565 เพราะด้วยจำนวนประชากร และเศรษฐกิจของประเทศที่เอื้อสนับสนุน โดยเป้าหมายคือ จะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก มากกว่าจีน ซึ่งปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุด สิ่งหนึ่งที่ทำให้มั่นใจได้ว่า แนวโน้มที่อินเดียได้ประกาศไปแล้วนั้นจะเป็นจริงขึ้นมาได้คือ อินเดียไม่มีกฎหมายห้ามให้มีลูกเพราะผิดกับหลักศาสนาของตน หากเป็นอย่างนี้อีกไม่นานประชากรของอินเดียจะเพิ่มขึ้นทะลุเป้าที่ได้วางเอาไว้แน่ อีกหนึ่งอย่างที่ทำให้มั่นใจได้คือ วัดจากยอดจำหน่ายสินค้าจากผลการสำรวจของสำนักเศรษฐกิจ ระบุว่า มูลค่าสินค้าขายให้กับไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมกันแล้ว เท่ากับมูลค่าของสินค้าที่ส่งไปให้อินเดียเพียงประเทศเดียว ด้วยผลการสำรวจที่ออกมาเช่นนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่า สิ่งที่อินเดียได้ประกาศไปแล้วนั้น เป็นไปได้มากทีเดียว

อย่างไรก็ตามทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าอินเดียแม้มีการพัฒนาการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดหย่อน แต่อินเดียเองประสบปัญหาอยู่เรื่อย ๆ เช่นกัน เช่น ปัญหาประชาชนในถิ่นทุรกันดาร การขาดแคลนอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค เหล่านี้ในประเทศอินเดียยังเป็นปัญหาที่กระจายอยู่ในแถบต่าง ๆ ของอินเดียเป็นจำนวนมาก ขณะที่ทางการอินเดียก็พยายามแก้ปัญหาเหล่านี้เช่นกัน

วันชาติก็ผ่านพ้นไปแล้ว ยิ่งใหญ่สมเกียรติ ทุกชาติยอมรับด้วยความหน้าชื่นตาบาน คงจะดีกว่านี้หากปัญหาบางประการได้รับการแก้ไขให้หมดไป มิฉะนั้นเป้าหมายอาจจะยังไกลกว่าที่คิดก็เป็นได้